Felanmälan

Här finner du hur du ska gå tillväga när något har gått snett i fastigheten.

Generellt fastigheten

Felanmälan hanteras av vår fastighetsförvaltare Delagott.

Felanmäla via formulär på Delagotts hemsida www.delagott.se (klicka på felanmälan uppe till höger i menyn) eller ring på telefon 08-55 11 05 00 (dygnet runt)

Utanför kontorstid går telefonnumret direkt till jourfirman (Svanströms). Kontakta jouren vid eventuella problem av akut karaktär som inte kan vänta till dagtid och då felet eller haveriet medför risk för att följdskador kan uppstå, t.ex vattenskada. Vid eventuella problem i lägenheten som Delagott åtgärdar och som föreningen inte ansvarar för betalar den boende för Delagotts kostnad.

Hissar och El

Vid fel på hissarna eller strömavbrott hos flera boende kontaktas jouren för respektive bolag. Telefonnummer finner du på anslagstavlan i entrén.

Rådgivning innan felanmälan

  • Vid fel i lägenheten kan det ibland vara svårt att förstå vad felet beror på, och vart man ska vända sig med felanmälan. Gör man fel så riskerar man kostnader som ändå inte leder till att felet åtgärdas.