Sophantering

Hushållssopor

Hushållssopor hämtas en gång i veckan - på måndagar.

  • Hushållsoporna kastas i för ändamålet uppställda kärl jämte Handelsvägen 50 eller Sockenvägen 398.
  • Matavfall kastas i de separata matkärlen, även dessa utställda på samma plats. Speciellt anpassade matavfallspåsar kan hämtas ut på närmaste mataffär eller kontakta styrelsen för ett uppstartskit.
  • Sopkärlen öppnas med portnyckeln. 

Övriga sopor

  • Var och en måste på ta eget ansvar och forsla grovsopor och byggavfall till kommunens återvinningsstationer (närmaste är Östberga återvinningscentral på Bussens väg 2, 122 43 Enskede)
  • Övriga sopor som tidningar, returpapper, glas, returplast och returmetall lämnas i av kommun utplacerade miljöstationer. Närmaste station ligger längre ned på Sockenvägen bakom fritidsbyggnaderna (Mellanvägen 14-9, 122 63 Enskede).