Lägenhetsnumrering

Riksdagen har beslutat att alla bostadslägenheter ska finnas i ett lägenhetsregister och folkbokförs med uppgifter om lägenheten. Det innebär att varje lägenhet får ett kompletterande nummer för sin lägenhet som är kopplat till specifikt detta register.  På anslagstavla i varje port finns förteckning om respektive nummer för respektive lägenhet.