Regler och Råd

Sophantering

Hushållssopor och komposterbart kastas i för ändamålet uppställda kärl jämte Sockenvägen 398 eller Handelsvägen 50.

Sopkärlen öppnas med portnyckeln. 

För närvarande finns inget soprum avsedd för grovsopor och byggavfall utan vi hänvisar till kommunala återvinningsstationer.
 

TV och mediaomvandlare

TV-boxen och mediaomvandlare tillhör lägenheten och skall lämnas kvar vid utflyttning.