Om vår förening

Vår styrelse, vald enligt gängse regler av oss medlemmar, har till uppgift  att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår även alla trivselfrågor.

Detta innebär att styrelsen har ansvar för att det är ordning och reda i vår föreningen. Alla medlemmar är skyldiga att rätta sig efter våra regler. 

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätt till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter gentemot föreningen och övriga medlemmar. Allt för att vi ska ha en trevlig atmosfär och bra ekonomi i vår förening.

Vårt organisationsnummer: 769618-2075

Läs gärna igenom dokumenten som finns på sidorna för att uppdatera dig på våra gemensamma regelverk.

Under respektive rubrik via menyvalen kan du även finna protokoll och stadgar.