Bygga och renovera

Bostadsrättsinnehavaren har, enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar, ansvar för att lägenheten hålls i ett bra skick. Detta brukar uttryckas så att bostadsrättsinnehavaren har ansvar för det inre underhållet.

Ibland vill man som lägenhetsinnehavare genomföra renoverings- eller ombyggnadsarbeten.  Då är det viktigt att känna till att en hel del åtgärder kräver tillstånd av föreningen. Ändringsarbeten eller reparationer i lägenhet ska ske på ett fackmässigt sätt. Fasta eller bärande väggar (betongväggar), avlopp och element får inte röras, eftersom de tillhör fastigheten Ibland fordras dessutom bygganmälan av Stockholms stadsbyggnadskontor. Självklart måste man ha fått sådana tillstånd innan man påbörjar ombyggnationen. 

Tänk på:

  • Anmäla till styrelsen och beskriv vad du vill göra. 
  • Om arbetet blir störande ska du meddela grannarna.
  • Byggsopor måste lämnas på återvinningsstationen.
  • Köksfläkten/spiskåporna i fastighetens lägenheter betjänas av frånluftsfläktar. Du får inte ansluta en kåpa med fläkt. Då kommer systemet inte fungera, det blir matos hos grannar och i trapphus. Om du skulle vilja byta ut köksfläkten/spiskåpan ska du kontakta styrelsen och vår förvaltare. Det är förödande och katastrofalt för ventilationssystemet att ansluta en spiskåpa med fläkt/motor. Lägenhetsinnehavaren får en anmärkning och om en felaktig installation noteras kommer det att krävas att systemet återställs. Kostnaden kommer att debiteras till lägenhetsinnehavaren