Avgiften

Betala alltid avgiften i tid!

Alltid smidigt med autogiro eller e-faktura!

Det går utmärkt att betala avgiften/hyran via autogiro eller e-faktura.  På detta sätt riskerar du inte att vara för sen med din avgift/hyra till föreningen.  Blankett för detta kan beställas från vår ekonomiska förvaltare Simpleko.  Du kan nå dem via kundportalen https://portal.simpleko.se/kundportal/login 

Adress till ekonomiska förvaltaren  är:  Brf Palsternackan 5 i Gamla Enskede, Box 84, 831 26 Östersund

Det är av vikt att vi som medlemmar alltid betalar avgiften i tid.
• Senast den sista bankdagen i månaden som betalningen avser.
• Gäller även avgift för parkerings- och garageplats.

Vid obetald avgift innan förfallodatumet skickas:
1. En betalningspåminnelse till medlemmen. Detta sker via föreningens förvaltare och påminnelseavgift samt ränta läggs då till den förfallna avgiften.

2. Betalas inte hela beloppet som anges på påminnelseavin in omgående skickas ett inkassokrav ut till medlemmen. I och med denna avisering påförs ytterligare kravavgift samt ränta för de dagar pengarna inte funnits på föreningens konto.

3. Är inkassokravet inte betalt enligt begäran kommer föreningen att yrka ett betalningsföreläggande och verkställighet hos Kronofogdemyndigheten.  Detta leder till ytterligare kostnader och en betalningsanmärkning och kan i förlängningen leda till avhysning av medlemmen.