Försäkring

Viktigt att ha en försäkring för sitt hem!

Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheten.  För varje enskild lägenhet har respektive innehavare ett långtgående ansvar.

Alla boende ska ha en hemförsäkring
Alla lägenhetsinnehavare måste teckna en hemförsäkring för bostadsrätt (med bostadsrättstillägg) som omfattar eventuella skador som inte täcks av fastighetsförsäkringen. En hemförsäkring skyddar lös egendom i hemmet och gäller även hos vissa bolag utanför hemmet, ett s k bortaskydd upp till ett visst belopp.

Tänk på när du tecknar hemförsäkring
När du tecknar en hemförsäkring måste du som regel uppge ett försäkringsbelopp. Det motsvarar det sammanlagda värdet av alla dina saker och egendom som blir det högsta ersättning du kan få om hela hemmet förstörs vid exempelvis en brand. Det är viktigt att du väljer rätt försäkringsbelopp.

Hemförsäkringen innehåller även många andra moment som ansvarsförsäkring om du skulle skada annans egendom och bli skadeståndskyldig, rättskyddsförsäkring om du hamnar i tvist, ett reseskydd etc. Att även komplettera sin hemförsäkring med en otursförsäkring /allrisk för dina saker är också bra eftersom grundförsäkringen inte gäller för alla händelser. Ditt försäkringsbolag vet vad som gäller.

Fasta inredningen i bostadsrätten är ditt ansvar
Att bo i en bostadsrätt medför att du ansvarar själv för bl a ytskikt inne i bostaden, till exempel tapeter, parkettgolv, golv, innerdörrar. Därför bör du alltid se till att försäkringen omfattar skyddet för den fasta inredningen.  Detta är hos vissa försäkringsbolag en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen.  Hos vissa bolag ingår en försäkring för bostadsrätten i  själva hemförsäkringen.  Fråga alltid ditt försäkringsbolag.

I princip ansvarar bostadsrättsföreningen för delar av fastigheten som du inte själv har ansvar för enligt bostadsrättslagen eller bostadsrättsföreningens stadgar. Ditt försäkringsbolag vet hur din försäkring gäller.

På Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du få information om hur försäkringar fungerar.